Το πρόγραμμα Golden Visa επιτρέπει στους πολίτες χωρών εκτός ΕΕ να απολαμβάνουν τα οφέλη και την ασφάλεια της άδειας παραμονής και ενός μεσογειακού τρόπου ζωής που είναι ασύγκριτος. Συγκριτικά με την Ισπανία ή την Πορτογαλία, η Ελλάδα έχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του κατώτερου ορίου επενδύσεων με τον ελάχιστο προϋπολογισμό επενδύσεων στην Ευρώπη. Συνδεδεμένη με 39 αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων 15 διεθνών, η Ελλάδα είναι 1 έως 4 ώρες από όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Γιατί Golden Visa

Το πρόγραμμα Golden Visa ξεκίνησε στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2013. Χορηγεί πενταετή παραμονή με αντάλλαγμα επενδύσεις σε ακίνητα. Η visa ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια εάν το ακίνητο παραμείνει στην κατοχή σας. Δεν υφίσταται ελάχιστη απαίτηση διαμονής και δεν είναι απαραίτητο να ζήσετε στη χώρα προκειμένου να διατηρήσετε και να ανανεώσετε την επενδυτική visa.

Ποιοι Ωφελούνται

Μια επένδυση ύψους 250.000 € θα ικανοποιήσει τον αιτούντα, τον/την σύζυγό του/της, τους γονείς (τόσο του επενδυτή όσο και του/της συζύγου) και τα παιδιά (μέχρι 21 ετών) με πενταετή visa διαμονής.

Ποια είναι τα Οφέλη

Οι αιτούντες και τα μέλη της οικογένειας που αναφέρονται παραπάνω αποκτούν το δικαίωμα να διαμένουν στη χώρα και να ταξιδεύουν προς και εντός της ζώνης Σένγκεν της ΕΕ χωρίς περαιτέρω αίτηση visa.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες
Loading...