Το πρόγραμμα Golden Visa της Ελλάδας, το οποίο προσφέρει άδεια παραμονής σε ξένους επενδυτές που επενδύουν σε ακίνητα, επιχειρήσεις ή άλλες δραστηριότητες στην Ελλάδα, έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένο τα τελευταία χρόνια. 

Loading...