Οι τιμές στην ελληνική αγορά κατοικιών ανεβαίνουν με ταχύτερο ρυθμό συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, καλύπτοντας το χαμένο έδαφος μετά μια παρατεταμένη περίοδο οικονομικής κρίσης.

Το πρόγραμμα Golden Visa της Ελλάδας, το οποίο προσφέρει άδεια παραμονής σε ξένους επενδυτές που επενδύουν σε ακίνητα, επιχειρήσεις ή άλλες δραστηριότητες στην Ελλάδα, έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένο τα τελευταία χρόνια. 

Loading...